CI 15985

Tên khác: CI 15985

Các chất cùng nhóm

Chi tiết

Sodium ascorbyl phosphate (SAP) là một dẫn xuất đầy hứa hẹn của ascorbic acid, rất ổn định với pH 7. Đây là dẫn xuất vitamin C mình yêu thích nhất.

Khi thấm vào da, SAP được phân cắt bởi enzyme trong da để giải phóng ascorbic acid. Chính vì thế, SAP có đầy đủ những tác dụng đặc trưng của vitamin C: chống oxy hóa, thúc đẩy tổng hợp collagen và làm mờ đốm nâu.

Tham khảo

Scarpa M, Stevanato R, Viglino P, Rigo A. Superoxide ion as active intermediate in the autoxidation of ascorbate by molecular oxygen. Effect of superoxide dismutase. J Biol Chem. 1983 Jun 10;258(11):6695-7.
Cabelli DE, Bielski BH. Kinetics and mechanism for the oxidation of ascorbic acid/ascorbate by HO2/O2 radicals: a pulse radiolysis and stopped flow photolysis study. J Phys Chem. 1983;87: 1805.
Darr D, Dunston S, Faust H, Pinnell S. Effectiveness of antioxidants (vitamin C and E) with and without sunscreens as topical photoprotectants. Acta Derm Venereol. 1996 Jul;76(4):264-8.