Water

Tên khác: AquaDeionized waterDistilled

Chi tiết

Tên khác: AquaDeionized waterDistilled waterPurified water
Chức năng: hòa tan
Chi tiết
Nước là thành phần cần thiết để duy trì “sự sống” của làn da. Nó là thành phần phổ biến nhất được sử dụng trong cách công thức mỹ phẩm. Nó thường được liệt kê đầu tiên trong các nhãn sản phẩm.

Tham khảo

Darr D, Dunston S, Faust H, Pinnell S. Effectiveness of antioxidants (vitamin C and E) with and without sunscreens as topical photoprotectants. Acta Derm Venereol. 1996 Jul;76(4):264-8.
Traikovich SS. Use of topical ascorbic acid and its effects on photodamaged skin topography. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1999 Oct;125(10):1091-8.

Hóa chất liên quan